Activiteiten

activiteiten promethio

VALUE CIRCLES

Op geregelde tijdstippen organiseren we multistakeholder rondetafels met experts van diverse organisaties, sectoren, NGO’s en middenveld rond de waardenissues in de sector. Elke gelegenheid is daarvoor goed voor een multistakeholderdialoog: een vrij gesprek na een voorval in de actualiteit, de introductie van een nieuwe gedragscode, een innoverend initiatief, de publicatie van een jaarverslag,…

BEGELEIDEN VAN VALUE ACTION TEAMS

Value Action Teams zijn experts binnen eenzelfde organisatie (Well-being, HR, communicatie, Interne Audit, Compliance, …) die willen reflecteren en werken van een duurzaam persoonsbeleid of ethische veranderingsprocessen.  PROMETHiO adviseert via een eenvoudig projectmanagement en biedt hulp bij mogelijke weerstanden.

VALUE & TRUST PROCES

Met behulp van de Value & Trust Reflector kan je bij medewerkers van de eigen organisatie peilen naar de vertrouwensgraad binnen uw organisatie op vlak van waarden en leiderschap.  Het levert concrete tips/trics in het ontdekken en realiseren van de echte uitdagingen op vlak van waarden.

WORKSHOPS, TRAININGEN EN LERENDE NETWERKEN

Kijk op onze kalender voor de volgende data voor workshops en trainingen rond diverse thema’s omtrent high trust ontwikkeling.  Neem deel aan boeiende netwerkmeetings rond Good Practices.

AWARDS & EVENTS

Je kan deelnemen aan de ETHICS VALUE & TRUST AWARD 2018 in jouw sector.  Contacteer ons voor meer informatie op info@promethio.com