Project

logo-2017PROMETHiO betekent ‘PROmoting ETHics in Organisations’. Met dit initiatief willen we belangrijke uitdagingen praktisch vertalen naar de organisatiecontext.

Onze missie & visie

 Promethio is een beweging van ideeën en mensen.  Met ons initiatief willen we organisaties verbinden in een Actieplatform om ethiek, waarden en leiderschap te ontwikkelen in de eigen organisatie en sector.

Onze missie is organisaties bij te staan in het activeren in verantwoordelijkheid, vertrouwen en waardenbewustzijn.

Onze waarden

Reflectie, Inspiratie en Verbinden-in-actie.

Over bedrijfsethiek en integriteit is immers al veel gezegd en geschreven.  Promethio wenst – via goede reflectie en inzichten – te inspireren tot concrete engagementen op vlak van duurzaamheid, integriteit, vertrouwen en waarden.  Voor ons is het hoog tijd  om de echte issues op organisatie en sectorniveau aan te pakken.

Ons team

foto's bestuurders

 

‘Corporate responsibility’ wint weldegelijk aan belang in vele organisaties.  In de meeste gevallen vertaalt ‘verantwoordelijkheid’  zich enkel in meer regels en procedures.  Voor de bescherming van het vertrouwen en het imago van uw organisatie is echter nog een extra dimensie nodig.

Met PROMETHiO geloven we in de toegevoegde waarde van ‘ethics and integrity’ voor de ontwikkeling van verantwoordelijkheid in uw bedrijf of sector.  Ethiek en integriteit leveren dialoogmethodieken en inspiratie voor de kernwaarden in en rond uw organisatie.  De wijze waarop je deze kernwaarden in praktijk omzet, draagt bij tot bedrijfsculturen met een hoge vertrouwensgraad.

PROMETHiO begeleidt organisaties en sectoren in

(1) het ontdekken van betekenisvolle waardenissues

(2) de introductie van ‘high trust’ initiatieven

  • die werknemers verbinden in een positief verhaal
  • die bouwen aan weerbare bedrijfsculturen
  • die ondersteuning bieden aan ethisch leiderschap

(3) het versterken van de leercapaciteit in ethiek, waarden en leiderschap